Kontakttelefon for barn og unge hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har opprettet en kontakttelefon for barn og unge. Kontakttelefonen skal bidra til at barn og unge raskt kommer i kontakt med rett person på rett avdeling hos Fylkesmannen. 

Ved å trykke på menyvalget «Kontakttelefon for barn og unge» på Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin forside på internett, får barn og unge opplyst det telefonnummeret de skal ringe. På denne siden får de også opplyst hvilke temaer Fylkesmannen kan bistå med, og lenker til andre aktuelle nettsider for barn og unge.

Kontakttelefon for barn og unge er 22 00 36 30.