Faglige anbefalinger for forebygging og håndtering av konfliktfylte situasjoner på barneverninstitusjoner

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeidet faglige anbefalinger for hvordan forutse, forebygge og håndtere konfliktfylte situasjoner og uønskede hendelser.

Ungdom og ansatte skal føle seg trygge når de oppholder seg i en barnevernsinstitusjon. Det innebærer at institusjonen må ha oppmerksomheten rettet mot forhold som fremmer trygghet og sikkerhet.

 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har derfor utarbeidet faglige anbefalinger for hvordan forutse, forebygge og håndtere konfliktfylte situasjoner og uønskede hendelser.  

Anbefalingene retter seg mot ansatte og ledere på barneverninstitusjoner og er også relevante for omsorgssentrene. Statlige, private og kommunale institusjoner oppfordres til å utøve sin praksis i tråd med anbefalingene.

Anbefalingene er elektronisk tilgjengelig på Bufdir sine hjemmesider