Bufdir - utlysning av tilskuddsmidler

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)- utlyser tilskuddsordning «Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn»

Frist for å søke om tilskudd er 3. april 2017.

For hele utlysningsteksten samt alle skjemaer, se tilskuddsordningens nettside.

 Regelverket er revidert i 2017.

Tilskuddsordningen er utvidet fra ett til to år, og kommunene gis større mulighet til å arbeide med implementering av modellen, kompetanseutvikling, og styrking av tiltak for identifikasjon og oppfølging av utsatte barn i tjenestene. Kommuner som mottar tilskudd mottar faglig bistand og veiledning fra Bufdir på utviklings- og implementeringsarbeidet under hele prosjektperioden. Det gis også tilbud om nettverkssamlinger og digitale veiledningsprodukter.

Kommuner kan søke om inntil 1 million i tilskudd

Tilskuddsordningen er basert på erfaringer fra Modellkommuneforsøket som ble gjennomført i perioden 2007 til 2014. Evaluering av forsøket viste at gode kommunale modeller bidrar til samhandling og systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølgning av barn av psykisk syke og barn av foreldre som misbruker rusmidler.