Bruk av private aktører i barnevernet

Barne- og likestillingsdepartementets gir veiledning om hvordan kommunene kan bruke private aktører på barnevernsfeltet på en lovlig og god måte.

Barne- og likestillingsdepartementet er tydelige på at oppgaver som innebærer utøvelse av offentlig myndighet ikke kan delegeres eller legges til private aktører. Departementet understreker samtidig at kommunene under visse forutsetninger kan la seg bistå av private aktører. Brevet datert 20.10.2017 er sendt til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet med kopi til kommunene, fylkesmennene, fylkesnemndenes sentralmyndighet og Statens helsetilsyn.

 

Departementet forventer at direktoratet, kommunene og tilsynsmyndighetene vil følge føringene i brevet, og tror at det blir et nyttig hjelpemiddel for kommunene. Videre mener departementet at brevet også kan bidra til forutsigbare rammer for private aktører som ønsker å tilby bistand og tjenester på barnevernområdet.

 

Du kan lese brevet fra departementet her 

Kontaktpersoner