Tilsyn med oppfølging av krav i utslippstillatelsen på avløpssektoren - Frogn kommune

Dette er en oppfølging av krav i utslippstillatelsen på avløpssektoren fra 17.7.2012.

Dato:
8. desember 09:00 - 11:30
Sted:
Frogn kommune
Ansvarlig:
Miljøvernavdelingen
Målgruppe:
Kommunalteknisk etat i kommunen

Kontaktpersoner