Tilsyn med helse– og omsorgstjenester til utviklingshemmede i Bydel Alna

Som ledd i landsomfattende tilsyn 2016 førte Fylkesmannen i Oslo og Akershus tilsyn med Oslo kommune, Bydel Alna. Tilsynet ble gjennomført som en systemrevisjon.

Temaet for tilsynet var om Oslo kommune, Bydel Alna, sikrer forsvarlige helse- og omsorgstjenester til voksne personer med utviklingshemming som bor i egen eid eller leid bolig. Brukermedvirkning var et sentralt område under tilsynet.

Tilsynet avdekket lovbrudd i tjenestene.

Dato:
8. november - 10. november
Sted:
Bydel Alna
Ansvarlig:
Helseavdelingen
Målgruppe:
Kommunens administrative ledelse

Kontaktpersoner