Tilsyn med tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre, Ryen helsehus

Hensikten med systemrevisjonen har vært å vurdere om virksomheten ivaretar krav i helselovgivningen gjennom sin internkontroll.

Systemrevisjonen omfattet følgende tema:

  •  Identifisering av ernæringsmessig risiko og av underernæring hos pasienter i sykehjem
  • Oppfølging av pasienter i sykehjem for å forebygge og behandle underernæring 
Dato:
18. oktober - 19. oktober
Sted:
Ryen helsehus
Ansvarlig:
Helseavdelingen
Målgruppe:
Sykehjemsetaten

Kontaktpersoner