Tilsyn - introduksjonsloven og introduksjonsprogram

Landsomfattende tilsyn 2017-2018. Tilsyn med kommunens forvaltning av individuell plan for deltakere i introduksjonsprogram, jf. introduksjonsloven §§ 6 og 19 første ledd. 

6.3 - Mappegjennomgang
7.3 - Orienteringsmøte og intervjuer
9.3 - Sluttmøte

Dato:
6. mars - 9. mars
Sted:
Nesodden kommune
Ansvarlig:
Sosial- og familieavdeling
Målgruppe:
Kommunens administrative ledelse, aktuelle fagledere og aktuelle intervjuobjekter