Felles nasjonalt tilsyn med Bærum kommune – Eikeli skole – tilsyn med forvaltningskompetanse

Det overordnede formålet med tilsynet er å bidra til at alle elever får et godt utbytte av opplæringen

Tema: Forvaltningskompetanse

Tilsynet skal bidra til at Bærum kommune som skoleeier sørger for at Eikeli skole:

  • sikrer elevens rettssikkerhet gjennom å involvere elever og foreldre i vurderingene før skolen tar avgjørelser om avvik fra ordinært opplæringstilbud
  • følger reglene for innhold i enkeltvedtak
  • vurderer og kartlegger elevens behov på en faglig forsvarlig måte
  • fatter vedtak som gir gode føringer for å tilrettelegge innholdet i opplæringen
Dato:
14. september - 11. desember
Sted:
Bærum kommune, Eikeli skole
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Bærum kommune

Kontaktpersoner