Vellykket overgang fra papir til digitale skjema

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

I Oslo og Akershus mottar vi ca. 60 % av søknadene om separasjon og skilsmisse digitalt.

I oktober 2015 ble det mulig å søke separasjon digitalt. I fjor ble det mulig å søke skilsmisse på samme måte. 

Digitale skjema er enklere å fylle ut enn papirskjema, og det er enkelt å sende med vedlegg. En del velger å ettersende vedleggene per post. Men, ikke alle husker på å ettersende dem. Dette forsinker saksbehandlingen. 

Digitale skjema forenkler søknadsprosessen, og vi kan raskt starte behandlingen av saken. Derfor ønsker vi at flere søkere velger å bruke digitale søknadsskjema.

Kontaktpersoner