Stopp i jakt på ulv

Igangsatt lisensjakt på ulv utenfor ulvesonen i Akershus og Hedmark stanses umiddelbart etter en avgjørelse i Oslo tingrett.

WWF har fått medhold av Oslo tingrett i begjæring om midlertidig forføyning. 

Avgjørelsen betyr at lisensjakt på ulv utenfor ulvesonen i Akershus og Hedmark stanses til en rettskraftig avgjørelse foreligger.

Tingrettens kjennelse kan leses i høyre marg.