Hjelper kommunene å bygge tett med kvalitet

I eksempelsamlingen «Livskraftige urbane bomiljø» som lanseres denne uken, får kommunene konkrete eksempler på hvordan de kan legge til rette for gode bomiljø med høy livskvalitet når de utvikler kompakte byer. 

- Hovedstadsregionen er i sterk vekst. Det er viktig å planlegge veksten på en måte som sikrer at når vi skal bo tettere, også skaper gode bomiljø som fremmer vår livskvalitet, sier fylkesmiljøvernsjef Are Hedén. 

Eksempelsamlingen kan lastes ned fra menyen til høyre.

Studietur i Norge

For å gi kommunene konkrete verktøy i arbeidet med å sikre kvaliteten i urbane bomiljø, har Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus fylkeskommune samarbeidet om å få laget en eksempelsamling. I samlingen presenteres 13 prosjekter fra ulike byer og steder i Norge.

- Eksemplene i samlingen tar dere med på en slags studietur til ulike steder i Norge. Vi tror at eksemplene har overføringsverdi til kommune i Akershus og Oslo, sier Hedén.

For å sikre en relevant og nyttig samling har det blitt jobbet tett med kommunene. To verksteder om urbane boligprosjekter for kommunene gav en god start og en nyttig oppfølging. I tillegg har en prosjektgruppe med representanter fra Asker, Eidsvoll, Skedsmo, Ski, Sørum og Vestby kommuner gitt gode innspill underveis.

- Vi takker kommunene for viktig deltagelse, sier Héden.

En tydelig visjon for byen

I eksemplene er det fokus på gjennomføringen av prosjektene. Eksempelsamlingen viser at kommunene har et handlingsrom for å påvirke livskvaliteten i områdene som bygges ut, primært gjennom å ta en offensiv rolle i fortettingsprosessene.

- Tydelige og politisk forankrede visjoner er et av de virkemidlene som går igjen i eksemplene, sier Hedén.

Men eksemplene viser også at kvalitetsverdier må forankres hos alle aktører og ivaretas gjennom alle faser, fra overordnete rammer, planarbeid og helt frem i gjennomføringen.

Følger opp med seminar om barn i by

I april arrangerer Fylkesmannen i Oslo og Akershus i samarbeid med Akershus fylkeskommune et seminar om urbane bomiljø og barn i by. Eksempelsamlingen vil bli presentert på seminaret. I tillegg vil Heidi Bergsli, forsker på by- og regionsforskningsinstituttet NIBR, holde innlegg om kommunenes handlingsrom for å fremme bokvalitet i fortettingsprosjekter.

Barn i by blir også tema på seminaret. Innledere fra Norsk design- og arkitektursenter (DOGA), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Ski kommune skal belyse hvordan man kan involvere barn og unge i byutviklingen, og slik skape bedre og mer barnevennlige steder og byer.

Mer om seminaret publiseres på våre kurs- og konferansesider.