Utslipp av fyringsolje i Akerselva

Mens brannvesenet jobber på spreng med å rense elva, har Fylkesmannens miljøvernavdeling fått i oppgave å overvåke situasjonen tett.

Miljøvernavdelingen har fått i oppgave å følge oppryddingsarbeidet, etter at store mengder fyringsolje har lekket ut i Akerselva.

Utslipp av fyringsolje til Akerselva i desember 2012.Fylkesmannens oppgave
Miljøvernavdelingen er myndighet for bedriften som er ansvarlig for utslippet. I dag delegerte Kystverket også oppfølgingen av den akutte hendelsen til miljøvernavdelingen.

- Det er brannvesenet som nå gjør oppryddingsjobben. Vårt mandat er at vi skal se til at de gjør alt som kan bli gjort nå i akuttfasen, sier Are Hedén, seksjonsleder hos miljøvernavdelingen.

Følger opp tett
Miljøvernavdelingen har nå folk på utslippsstedet for å se om det blir gjort tilstrekkelige tiltak, eller om det er behov for assistanse.

- Vi har også sendt folk til Akerselva for å se på konsekvensene utslippet får for fugl og fisk, sier seksjonssjef Hedén.
Miljøvernavdelingen holder kontakt med brannvesenet, og overvåker også situasjonen ellers.

- Vi er ved bedriften nå for å se til at de finner ut hva som har skjedd, og hvorfor det har skjedd. Vi vil også påse at bedriften gjør undersøkelser for å finne ut hvilke konsekvenser utslippet har hatt for livet i elva. Slik kan vi bidra til å hindre at det skjer igjen, sier Hedén.

Kontakt oss
Dersom du ser dyr eller fugler som kan ha blitt rammet av utslippet, kan du melde fra til Hanna O. Bertinussen ved Fylkesmannens miljøvernavdeling på telefon 22003655 eller e-post.

Media kan kontakte seksjonsleder Are Hedén på telefon 22003649/99296620 eller e-post.