Urban boligplanlegging for alle

Dato:
16. november 09:00 - 15:30
Sted:
KS Agenda møtesenter
Ansvarlig:
Miljøvernavdelingen og sosial- og familieavdelingen
Målgruppe:
Kommunal ledelse, kommunale planarbeidere og kommuneansatte som jobber med boligsosiale løsninger i Oslo og Akershus
Påmeldingsfrist:
31.10.2017 23:59:00

Vi ønsker å skape en arena for kunnskaps- og erfaringsutveksling og bidra til at boligsosiale hensyn blir en del av det kommunale planarbeidet. Derfor inviterer vi nå til seminar om det å ta boligsosiale hensyn i kommunalt planarbeid. 

Det er Fylkesmannens miljøvernavdeling i samarbeid med sosial- og familieavdelingen som arrangerer seminaret.

I løpet av dagen presenteres virkemidler kommunene har for å integrere boligsosiale hensyn i planarbeidet, utfordringer tilknyttet boligplanlegging og praktiske eksempler på boligsosiale løsninger og samarbeid på tvers i planarbeidet. Vi avslutter dagen med en dialog om virkemidler og utfordringer. Det vil bli tid til nettverksbygging og utveksling av erfaringer kommunene imellom.

For å sikre bredest mulig påmelding bes hver enkelt kommune om å koordinere hvem som skal delta på konferansen, og sikre at det deltar personer fra avdelinger som jobber med boligsosialt og plan. Ved påmelding vil det bli lagt vekt på å få variert deltakelse fra ulike kommuner og fagområder. Deltakelse er i utgangspunktet begrenset til fem per kommune, men vil avhenge av antall påmeldte.

Sett av dagen. Fullstendig program vil bli lagt ut på denne siden snarlig.

Meld deg på

 

Påmeldingsfrist er 31. oktober 2017.

Dato:
16. november 09:00 - 15:30
Sted:
KS Agenda møtesenter
Ansvarlig:
Miljøvernavdelingen og sosial- og familieavdelingen
Målgruppe:
Kommunal ledelse, kommunale planarbeidere og kommuneansatte som jobber med boligsosiale løsninger i Oslo og Akershus
Påmeldingsfrist:
31.10.2017 23:59:00

Kontaktpersoner