Seminar om klimatilpasning og overvann

Dato:
7. mars 08:30 - 15:00
Sted:
Miljødirektoratets konferansesenter på Helsfyr
Ansvarlig:
Miljøvernavdelingen
Målgruppe:
Ledere og saksbehandlere innenfor arealplanlegging, byggesak og kommunalteknikk, og prosjektledere i vannområdene, Akershus fylkeskommune og representanter for interkommunale avløpsselskap
Påmeldingsfrist:
26.02.2018 23:59:00

Seminaret er ment å gi deltakerne en større forståelse for hvordan klimaendringer og fortetting av byer og tettsteder påvirker planlegging, og kunnskap om tiltak som kan motvirke overvannsskadene disse utfordringene fører med seg.

Seminaret er gjennomført. Presentasjoner fra seminaret kan lastes ned i menyen til høyre. 

 

Vi inviterer med dette til et overvannseminar for å bedre kunnskapsgrunnlaget om hvordan kommunene bør arbeide med overvannshåndtering for å møte klimaendringene. Fylkesmannen har tidligere arrangert tverrfaglig seminar om klimatilpasning og overvann. Deltakerne har meldt ønske om oppfølgende seminarer, og vi følger opp.

Program

Program finner du i lenken på høyre side.

Påmelding

Seminaret er gratis. Vi har plass til rundt 150 deltakere, men det kan bli fullt, og du vil derfor
etter påmeldingsfristens utløp motta e-post med beskjed om du har fått plass eller ei.