Regional realfagskonferanse " Tett på realfag" 11. - 12. oktober 2017

Dato:
11. oktober - 12. oktober
Sted:
Thon Hotel Arena Lillestrøm
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Skoleeiere og barnehagemyndighet, skoleledere, lærere, nasjonale senter og lærerutdanninger.
Påmeldingsfrist:
07.09.2017 00:00:00

Hvordan hjelpe de elevene som sliter med realfag, samtidig som vi utfordrer de som mestrer faget? Lærere og andre er velkommen til å delta på realfagskonferansen «Tett på realfag». Meld deg på innen 7. september.

Vi håper du får både kunnskap, inspirasjon, nyttige verktøy og faglig påfyll – slik at du kan satse videre i ditt arbeid med realfag! På den måten kan du bidra til å nåmålområdene i Realfagsstrategien: Tett på realfag.

Strategien har fire overordnede mål:

• Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres.

• Andelen barn og unge på lavt nivå i realfag skal reduseres.

• Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå.

• Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres.

 

Program for konferansen

Konferansen er 11. og 12. oktober i Lillestrøm. Det blir både foredrag i plenum og parallellsesjoner med diskusjoner og gruppearbeid. På parallellsesjonene kan du høre fra Nadderud vgs, Kjeller kunnskapssenter, Skien kommune, NAFO og Tønsberg kommune

Praktiske opplysninger

Det blir felles middag på kvelden første dag. Konferansen er gratis. Deltakerne må selv sørge for reisekostnader.

Her kan du lese mer om konferansens program og melde deg på.

Hjertelig velkommen!

Dato:
11. oktober - 12. oktober
Sted:
Thon Hotel Arena Lillestrøm
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Skoleeiere og barnehagemyndighet, skoleledere, lærere, nasjonale senter og lærerutdanninger.
Påmeldingsfrist:
07.09.2017 00:00:00

Kontaktpersoner