Påmelding til regelverksgjennomgang i satsning: Kompetanse for mangfold

Dato:
16. oktober 10:00 - 15:00
Sted:
Hotel Bristol, Oslo
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Deltakere i satsningen fra Bydel Sagene, Bydel Gamle Oslo, Lørenskog kommune, Ski kommune og Ullensaker kommune. Samt barnehagemyndighet og skoleeier i Follo og Romerike kommunene
Påmeldingsfrist:
12.10.2017 00:00:00

Fylkesmannen inviterer detakere i satsingen Kompetanse for mangfold til regelverksamlingen.

På samlingen vil det være en gjennomgang av regelverket knyttet til mangfold, både for barnhager og skole.

Mer informasjon om satsningen finnes her

Dato:
16. oktober 10:00 - 15:00
Sted:
Hotel Bristol, Oslo
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Deltakere i satsningen fra Bydel Sagene, Bydel Gamle Oslo, Lørenskog kommune, Ski kommune og Ullensaker kommune. Samt barnehagemyndighet og skoleeier i Follo og Romerike kommunene
Påmeldingsfrist:
12.10.2017 00:00:00

Kontaktpersoner