GSI - samling 2017

Dato:
21. september 09:00 - 12:30
Sted:
Ingeniørenes hus Møtesenter, Kronprinsensgate 17, Oslo
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
GSI-kontakter hos kommunale skoleeiere og i frittstående grunnskoler
Påmeldingsfrist:
05.09.2017 23:00:00

Oppstartsmøte vedr. Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 2017-18. I forkant av den årlige innsamlingen av grunnskoledata i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI), ønsker barnehage- og utdanningsavdelingen, å invitere til informasjonsmøte om årets rapportering

Det blir avholdt felles samling for kommuner og frittstående grunnskoler. Representanter fra KS og lærerorganisasjonene i Oslo og Akershus inviteres til å delta som observatører.

Dagen vil bli benyttet til gjennomgang av skjema, veiledning og rapportgeneratoren i GSI. Samlingen er rettet mot alle GSI-kontaktene som ønsker å delta, men spesielt med tanke på nye GSI-kontakter. Det vil bli servert lunsj på slutten av samlingen.

Antall deltakere er begrenset av lokalets størrelse, og Fylkesmannen forbeholder seg retten til å redusere antallet dersom det blir overtegning.

All kommunikasjon mellom Fylkesmannen og skoleeiere vil være elektronisk både før, under og i etterkant av innsamlingen. Dette betyr at brev, meldinger og lignende heretter kun blir sendt på e-post til kontaktpersonene for GSI i kommunene/ fylkeskommunen og friskolene. Eventuelle nye kontaktpersoner vil få anledning til å registrere seg under samlingen.

Dato:
21. september 09:00 - 12:30
Sted:
Ingeniørenes hus Møtesenter, Kronprinsensgate 17, Oslo
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
GSI-kontakter hos kommunale skoleeiere og i frittstående grunnskoler
Påmeldingsfrist:
05.09.2017 23:00:00

Kontaktpersoner