Fagdag for kvalifiseringsprogrammet i Oslo og Akershus

Dato:
24. november
Sted:
Felix konferansesenter, Bryggetorget 3 (Aker brygge)
Ansvarlig:
Sosial- og familieavdelingen
Målgruppe:
. Nav veiledere med ansvar for KVP er prioritert målgruppe

Ungdom og arbeid - å skape en fremtid

Fylkesmannen, Oslo kommune - Velferdsetaten og Nav Oslo/Akershus ønsker velkommen til felles fagdag. Nav veiledere med ansvar for KVP er prioritert målgruppe for fagsamlingen.
Ungdom og arbeid er et dagsaktuelt tema som blir belyst fra ulike perspektiver på fagdagen.

  • Direktoratet presenterer ungdomssatsningen, nytt regelverk og statistikk.
  • Utviklingspsykologien gir oss et innblikk i særegenheter hos unge mennesker.
  • Nav Asker deler sine erfaringer med mentorordning for ungdom i bedrifter.
  • Avslutningsvis blir samarbeidet med arbeidsgiverne og deres perspektiv på temaet drøftet.

Påmelding gjøres via denne lenken 

Påmelding er nå stengt.

Dato:
24. november
Sted:
Felix konferansesenter, Bryggetorget 3 (Aker brygge)
Ansvarlig:
Sosial- og familieavdelingen
Målgruppe:
. Nav veiledere med ansvar for KVP er prioritert målgruppe

Kontaktpersoner

Dokumenter

Spm om påmelding
22 00 36 30
Anne Enger