Dialogmøte rus og psykisk helse

Dato:
16. januar 10:00 - 15:00
Sted:
Røde Kors Konferansesenter
Ansvarlig:
Helseavdelingen
Målgruppe:
Ledere innenfor rus og psykisk helse Oslo
Påmeldingsfrist:
12.01.2018 16:00:00

Målet med dialogmøte er å utvikle en forståels av Fylkesmannens og kommunens roller og oppgaver knyttett til statlige veilederer, planer og tilskuddsordninger. 

Invitasjon til dialogmøte om rus og psykisk helse knyttet opp til Opptrappingsplanen rus og veilederen Sammen om mestring. Invitasjonen er til ledere i Oslo kommune med ansvar for rus og psykisk helsefeltet.

Tema for dagen vil være:

  1. Info fra Fylkesmannen - 30 min.
  2. Stian Biong, Fagsjef Byrådsavdelingen - 30 min.
  3. Pause
  4. Gjennomgang av russtatistikk for Oslo V/Kari Fauchald - Velferdsetaten - 45 min.
  5. Lunsj
  6. Hvordan bruke Brukerplanen i langsiktig planlegging V/Kompetansesenter for rus - 45 min.
  7. Pause
  8. Tilskudd rus og psykisk helse 2018 V/ Stig Nygård Fylkesmannen - 45 min.
  9. 15.00 Slutt
Dato:
16. januar 10:00 - 15:00
Sted:
Røde Kors Konferansesenter
Ansvarlig:
Helseavdelingen
Målgruppe:
Ledere innenfor rus og psykisk helse Oslo
Påmeldingsfrist:
12.01.2018 16:00:00

Kontaktpersoner