Boligsosial konferanse for Oslo

Dato:
29. november - 1. desember
Sted:
DFDS Seaways
Ansvarlig:
Sosial- og familieavdelingen
Målgruppe:
Ledere, fagansvarlige og utøvere av boligsosialt arbeid i bydelene, men også de i bydelene som er ledere innen eller arbeider med planarbeid

Vi ønsker velkommen til boligsosial konferanse for ansatte i bydelene i Oslo.

Målsettingen med konferansen er å gi faglig påfyll innen det boligsosiale arbeidet. Programmet følger den malen konferansen har vært arrangert på siste årene. Det er dessuten lagt til rette for nettverksbygging og utveksling av erfaringer bydelene imellom.

For å sikre bredest mulig påmelding fra alle bydelene bes det om hver enkelt bydel koordinerer hvem som skal delta på konferansen. Ved stor påmelding vil det bli lagt vekt på å få variert deltakelse fra flest mulig bydeler. Vi minner om at antall deltakere er begrenset til 4 pr. bydel.

Klikk denne lenken for påmelding.
Foreløpig program ligger i sidemenyen.Vi tar forbeholdninger om små endringer.
Påmeldingsfrist 27.oktober

Konferansen er gratis for deltakere, bortsett fra reisekostnader til og fra båten.
Påmeldingen er bindende. Ved manglende oppmøte vil det bli fakturert en kostnad
på kr 2 000,- per deltaker.

Gyldig fravær er sykdom og eventuelt beskjed i god tid på forhånd, senest en uke før. Dere kan eventuelt bytte deltakere internt, men da må beskjed gis tidligst mulig til oss.

 

Dato:
29. november - 1. desember
Sted:
DFDS Seaways
Ansvarlig:
Sosial- og familieavdelingen
Målgruppe:
Ledere, fagansvarlige og utøvere av boligsosialt arbeid i bydelene, men også de i bydelene som er ledere innen eller arbeider med planarbeid

Kontaktpersoner

Dokumenter