«Tar felles sikkerhet på alvor»

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap er nå på høring. Fylkesmann Sigurd Tremoen og fylkesordfører Even Aleksander Hagen minner nå i et felles innlegg om at samfunnssikkerhet og beredskap er et spleiselag mellom stat og kommune, det offentlig og private.