Klarering

Sikkerhetsloven og dens forskrifter angir minimumskravene for beskyttelse av informasjon og objekter av betydning for rikets eller alliertes sikkerhet eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser. Regelverket fastsetter forebyggende tiltak mot forberedelse til, forsøk på og gjennomføring av spionasje, sabotasje eller terrorhandlinger.

Loven gjelder for alle forvaltningsorganer som er i besittelse av skjermingsverdig informasjon eller objekt. I tillegg gjelder loven for leverandører til forvaltningsorganer når leverandøren kan få tilgang til skjermingsverdig informasjon eller objekt.


16.01.2017

Klareringsskjema skal nå sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Utfyllt personoplysningsblankett skal ikke lenger sendes til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), men til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. I tillegg til personalopplysningsblankett  skal det legges ved samleskjema med oversikt over hvem anmodningen gjelder. Skjema finner du til høyre på denne siden.

Anmodning om klarering for rådmann, skal fortsatt sendes til Fylkesmannen i Oppland.


08.10.2014

Endring av mottaker for klareringsskjema

Alle kommuner er både anmodende og autoriserende myndighet for alle sine ansatte, unntatt for øverste administrative stilling (rådmann). Utfyllt personoplysningsblankett skal ikke lenger sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, men til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Postboks 814, 1306 Sandvika. Merk også at det i tillegg til personalopplysningsblankett også skal legges ved samleskjema med oversikt over hvem anmodningen gjelder. Skjema finner du til høyre på denne siden. Anmodning om klarering for rådmann, skal fortsatt sendes til Fylkesmannen i Oppland.