Stor skogbrannfare i Oppland

Meterologisk Institutt melder om svært stor skogbrannfare (rødt nivå for store deler av fylket). Vegetasjonen kan svært lett antennes og store områder kan rammes - vær forsiktig med åpen ild!

Skogbrannindeksen nærmer seg 70 eller er 70 - meget stor skogbrannfare - flere steder i fylket. Skogbranninndeksen finnes på www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html

Vi vil minne om at det er et generelt forbud mot åpen ild i skog og mark i tidsrommet 15. april til 15. september. Alle oppfordres til å være forsiktige og oppføre seg slik at det ikke oppstår brann i skog og mark: Det skal ikke mer til enn glør fra sigarettstumper eller bruk av engangsgriller i naturen for å starte en skogbrann. Se også artikkel på DSBs hjemmesider.

Det er iverksatt økt overvåkning, og skogbrannflyet flyr hver dag. Skogbrannovervåkning fra småfly er en ordning som forvaltes av 110-sentralen for Innlandet og som er finansiert med skjønnsmidler fra Fylkesmannen.

Mjøsen og Viken skog vurderer konstant skogbrannfaren der de opererer, og flytter aktiviteten til mer rålendte områder om det er nødvendig.

Det er kommunene som har ansvar for å legge ned forbud, eller pålegge restriksjoner, for å redusere sannsynligheten for skogbrann. Denne hjemmelen fins i brann- og eksplosjonvernloven § 14. Kommunene og de lokale brannvesnene vurderer fortløpende om det er behov for eventuelle forbud/restriksjoner. 

Sjekk din kommunes hjemmeside for hvilke restriksjoner som finnes i din kommune.

Kontaktpersoner