Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass.

Fylkesmannen er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for  innbyggerne. Fylkesmannen kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. Rådet er sammensatt av sentrale offentlige beredskapsaktører og frivillige og private organisasjoner. 

Vis mer


17.10.2018

-Lokalkunnskap avgjørende for krisehåndtering

Dette var et av budskapene fra flomrammede ordførere til justis, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara, kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg  og direktøren i DSB Cecilie Daae da de besøkte Skjåk 


05.10.2018

Det er innført droneforbud i forbindelse med NATO-øvelsen

Det er innført restriksjoner for modellfly og luftfarttøy som ikke har fører om bord, i forbindelse med Trident Juncture 2018. Politiet oppfordrer publikum til å følge forbudet som er innført.


04.10.2018

Du tror det når du ser det: Her er TOTALFORSVARET

Med NATO-øvelsen Trident Juncture, som arrangeres i Norge i høst, har begrepet «totalforsvar» igjen kommet i bruk. I dagligtale er ikke begrepet enkelt å forstå – men kanskje et bilde kan hjelpe? Vi samlet aktørene på Dombås.


25.09.2018

NATO øvelsen - Forsvaret har rekvirert øvingsområde i Oppland

Hovedtyngden av øvelsesaktiviteten i Oppland vil foregå i tilknytning til E-6 og E 136 og vil skje i perioden  25.oktober til 8. november 2018. Både Fly og helikoptre vil operere inne i øvingsområdet.


25.09.2018

13 av 26 kommuner i Oppland har øvd kriseberedskapen sin i 2018

Fra 1. januar blir Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland slått sammen til Fylkesmannen i Innlandet. Dette innebærer at det blir 48 kommuner som Fylkesmannen skal sørge for at øver sin krisehåndtering. For å få dette til må også Fylkesmannen tenke nytt og vi har derfor hatt et par forsøk der vi har øvd hele regioner sammen. 


19.09.2018

Det er varslet kraftig vind i fjellet natt til lørdag

Meterologisk institutt varsler lokal sterk vind på Innlandet natt til lørdag, opp mot 30-40 meter i sekundet. Det er sendt ut et farevarsel på oransje nivå


16.08.2018

142 branntilløp i sommer

I perioden 8. mai til 12. august har det vært meldt 142 branntilløp i Innlandet. Ingen av dem har ført til storbranner. Det er ingen tilfeldighet.


27.07.2018

Anbefaler ikke stans i skogsdriften foreløpig

I et møte mellom Fylkesmannen, Viken skog, Mjøsen skog, 110-sentralen og enkelte brannsjefer ble det i dag vurdert at skogsdriften ikke bør stanses foreløpig.

 


27.07.2018

Fortsatt meget stor skogbrannfare og utfordringer med tørke

På møte 27.07 i regi av Fylkesmannen med brannsjefene og 110-sentralen, kommunene og skogbruksnæringen var tema var skogbrannfare og konsekvenser av den langvarige tørken. 


19.07.2018

Langvarig varme kan gi helseutfordringer

Fylkesmannen i Oppland oppfordrer kommunene til å vurdere sårbarhet og risiko for innbyggernes helse i forbindelse med den langvarige varmeperioden.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel