Postjournalen blir «ekstra lang»

På Fylkesmannens nettside bruker journalister, organisasjoner, interessegrupper og folk flest offentlig elektronisk postjournal (OEP). Brukerne vil merke at journallistene nå blir ekstra lange noen dager.

Det har sammenheng med et prosjekt som har pågått nærmere ett år, og som fører til at ca. 15.000 enkeltdokumenter nå vil bli gjort tilgjengelig i offentlig elektronisk postjournal. Det ble særlig i årene 2015 og 2016 et etterslep av enkeltdokumenter som nå er kvalitetssikret og legges på OEP. Det er også iverksatt tiltak og rutiner som sikrer at saker/dokumenter nå løpende legges ut på OEP.

Fylkesmannen i Oppland er opptatt av meroffentlighet og ønsker nå å gjøre publikum særlig oppmerksom på dette «slippet» på OEP.