Oppstart av verneprosess for skog i Vassfaret

Fylkesmannen i Buskerud melder oppstart av verneplan for skog i Vassfaret. Oppstartsmeldingen sendes i samarbeid med Fylkesmannen i Oppland.

Les mer om saken her.

Kontaktpersoner