Hopp til innhold

Areal oppgitt i ca. dekar

Høvringslia naturreservat, Sel kommune: 1346

Bjønnhaugen naturreservat, Gjøvik og Norde Land kommuner: 1847

Kalvberget naturreservat, Østre Toten kommune: 761

Breie naturreservat, Etnedal og Nord-Aurdal kommune: 2650

Budeiberget naturreservat, Nordre Land kommune: 1004

Jøvika og Tønnerud naturreservat, Gran kommune: 200

Styggdalen naturreservat, Lunner og Nannestad kommuner: 80 (Oppland)

Dokka naturreservat, Nordre land kommune: 20 (utvidelse)

Solbrålia og Stordalsberget naturreservat, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner: 425 (utvidelse)

Skotjernfjellet og Snellingsrøysene naturreservat, Lunner og Nannestad kommuner: 1665 (Oppland; utvidelse)  

Totalt nytt verneareal i Oppland er ca. 10 000 dekar, hvorav 6340 dekar er produktiv skog.