Nasjonalparker og landskapsvernområder

Sju nasjonalparker ligger helt eller delvis i Oppland:

  • Rondane og Dovre nasjonalparker
  • Langsua nasjonalpark
  • Jotunheimen nasjonalpark
  • Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark
  • Reinheimen nasjonalpark
  • Breheimen nasjonalpark

I tilknytning til nasjonalparkene ligger det landskapsvernområder og naturreservater, og i noen tilfeller andre typer verneområder.

Forvaltningen av nasjonalparkene og de store verneområdene var tidligere statlig, men fra 2010 fikk kommunene tilbud om å overta forvaltningsmyndigheten gjennom deltagelse i interkommunale, politisk sammensatte nasjonalparkstyrer. I valget av forvaltningsmodell la regjeringen vekt på at forvaltningen skal være kunnskapsbasert, lokalt forankret og bidra til en mest mulig enhetlig forvaltning.

En eller flere nasjonalparkforvaltere utgjør sekretariatene for nasjonalparkstyrene. De er ansatt hos Fylkesmannen, men underlagt styret i alt som har med forvaltningen av verneområdene å gjøre. De har sin kontorplass ved lokale forvaltningsknutepunkt i tilknytning til verneområdene.

I høyre menykolonne finner du både lenker til nasjonalparkstyrenes egne nettsider, oversikt over nasjonalparkforvalterne i Oppland og et klikkbart kart der du kan komme videre til informasjon om det enkelte verneområde.

Aktuelt

Nasjonalparkstyrene:

Breheimen

Dovrefjell-Sunndalsjella

Jotunheimen

Langsua

Reinheimen

Rondane-DovreNasjonalpark-forvalterne
 Klikkbart kart

 

Klikk på kartet for å få større kart med lenke til informasjon for det enkelte verneområde