Vær forsiktig med vannuttak

NVE oppfordrer alle til å vise aktsomhet og til å unngå uttak som bidrar til tørrlegging av vassdrag. 

Den uvanlig langvarige tørkesituasjoner har medført stort behov for vanning. Samtidig er vannføringen i mindre elver og bekker svært lav. Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har derfor gått ut med informasjon om aktsomhetsplikt og regler knyttet til uttak av vann. Se informasjon HER.

Kontaktpersoner