Vassdragsreguleringer i Oppland

Prosjektet "Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland" utarbeidet i 2009 en oversikt over vassdragsreguleringer i fylket med beskrivelser av hjemler og pålegg knyttet til fisk (utsetting, minstevannføring, fisketrapper, terskler, fond, etc.), samt utførte fiskeribiologiske undersøkelser. Denne rapporten finner du ved å klikke her.

Ved å klikke i kartet nedenfor får du tilgang til utdrag fra rapporten, med beskrivelse av reguleringer og forhold for fisk i det vassdraget du velger. Mens rapporten er statisk, vil disse utdragene bli forsøkt holdt oppdatert etter hvert som det skjer endringer, slik som nye konsesjoner, vilkårsrevisjoner, endringer i fiskesamfunnet, etc.

”Kart

Kart over regulerte vassdrag i Oppland


Aursjøen Tafjordvassdraget Ottavassdraget Vålavassdraget Fortun-Grandfastvassdraget Tyavassdraget Yljavassdraget Søre-Sulevatn Åbjøravassdraget Begnavassdraget Øystre-Slidrevassdraget Vinstravassdraget Moksavassdraget Mosåavassdraget Mesnavassdraget Gausavassdraget Stokkelva Hunnselvvassdraget Fallsvassdraget Lenavassdraget Aurdølavassdraget Vestre-Bjonevatn Bråtåvassdraget Lomsdalselva Velmundsvassdraget Viggavassdraget Åvellavassdraget Dokkavassdraget Randsfjorden Mjøsa Gudbrandsdalslagen