Hopp til innhold

Aktuelt

 

Naturlig bekk med kant-vegetasjon - en bekk i god tilstand. Foto O. Hegge

Bekk med begroing - et tegn på forurensing. Foto O. Hegge

Kanaliserte bekker gir dårlige leveforhold for fisk og andre vannlevende dyr. Foto O. Hegge