Hopp til innhold

Aktuelt

Rovviltnemnda:

Faste medlemmer:
Aud Hove (leder)
Ragnar Nordgreen (nestleder)
Trygve Brandrud
Kari-Anne Jønnes
Mariann IsumhaugenVaramedlemmer:
Håkon Noren
Torstein Lerhol
Thorstein Bang

Jytte S. Juliussen
Svein Håvar Korshavn

Møtedatoer 2017:

24. mai
28. juni
24. august
12. oktober (dialogmøte)
9. november 

Sekretariat:
Fylkesmannen i Oppland:

Sidsel Røhnebæk
tlf: 61 26 61 54

Harald Klæbo
tlf: 61 26 60 56

Marte Conradi
tlf: 61 26 60 66


MØTEREFERATER 

INFORMASJONSBROSJYRE 2017