Hopp til innhold

Aktuelt

Rovviltnemnda:

Faste medlemmer:
Aud Hove (leder)
Ragnar Nordgreen (nestleder)
Trygve Brandrud
Kari-Anne Jønnes
Mariann IsumhaugenVaramedlemmer:
Håkon Noren
Torstein Lerhol
Thorstein Bang

Jytte S. Juliussen
Svein Håvar Korshavn

Møtedatoer 2017:

24. mai
28. juni
24. august
28. september
9. november (dialogmøte)

Sekretariat:
Fylkesmannen i Oppland:

Sidsel Røhnebæk
tlf: 61 26 61 54

Harald Klæbo
tlf: 61 26 60 56

Linda Hovde Nordås
tlf: 61 26 60 30


MØTEREFERATER 

INFORMASJONSBROSJYRE 2017