Møte i rovviltnemnda 19. desember

Rovviltnemnda i region 3/Oppland skal ha årets siste møte onsdag 19. desember kl. 12.30 - 15.30 på Statens Hus.

Saksliste:

Åpen post kl. 12.30 – 12.45

50/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

51/18 Godkjenning av referat fra møte 26. oktober 2018

52/18 Orienteringer -  rovvilterstatninger 2018, status lisensfelling, korrespondanse og FKT/økonomi

53/18  Seminar 16. januar 2019 og årsplan 2019  

54/18 Eventuelt

Rovviltnemnda i region 2/Oppland planlegger også åpent seminar 16. januar 2019 på Statens Hus. Se program her.