Hopp til innhold

Aktuelt

Rovviltnemnda:

Faste medlemmer:
Aud Hove (leder)
Ivar Vistekleiven
Trygve Brandrud
Kari-Anne Jønnes
Mariann Isumhaugen


Varamedlemmer:
Håkon Noren
Torstein Lerhol
Thorstein Bang

Jytte S. Juliussen
Svein Håvar Korshavn

Møtedatoer 2018:

18. januar
12. mars
3. mai
21. juni
23. august
11. oktober
8. november

Sekretariat:
Fylkesmannen i Oppland:

Sidsel Røhnebæk
tlf: 61 26 61 54

Harald Klæbo
tlf: 61 26 60 56

 

Korrespondanse

MØTEREFERATER 

INFORMASJONSBROSJYRE 2017