Tiltak i forbindelse med ulveskader i Jevnaker

Foto: Fellingslaget Hadeland 31.mai
Foto: Fellingslaget Hadeland 31.mai

Det ble registrert skader av ulv på sau i en besetning i Nordmarka i grenseområdene Jevnaker/Ringerike den 26. mai. Skadene var på dette tidspunktet relativt ferske. Det ble i samråd med Fylkesmannen i Buskerud iverksatt skadefellingstillatelse på en ulv. Skadefellingsområdet omfattet Jevnaker, Lunner og Gran kommuner i Oppland, samt Hole og Ringerike i Buskerud.

Samtidig som skadefellingstillatelsen ble iverksatt ble det fra begge Fylkesmenn gitt lovnader om støtte til utsatt slipp for de besetninger som ikke enda var sluppet. Støtte til utsatt slipp går etter en fast sats pr dyr og dag (kr 7) og dette ble i første omgang gitt til og med 5. juni. Denne er senere blitt forlenget til 12. juni for de da som ennå ikke har sluppet sau på utmarksbeite pga. ulv. Det er i tillegg gitt tilsagn om midler til ekstraordinært tilsyn i området, bruk av kadaverhund, samt at Fylkesmannen dekker bruk av sporhund.

I perioden 28.-2. juni ble det registrert bilder av en ulv på 3 ulike viltkamera i området. Dette gjorde at skadefellingstillatelsen ble forlenget, at rammene for jegere ble noe utvidet i henhold til innrapportert forbruk.

Den 6. juni ble de registrert en ny skade av ulv på et lam ved Mylla. Dette førte til at skadefellingstillatelsen på nytt ble forlenget.

Den 7. juni ble det arrangert informasjonsmøte på Roa der alle beitebrukene i Jevnaker/Lunner (Nordmarka) ble invitert. Det ble gitt informasjon fra Landbrukskontoret på Hadeland, fellingsleder, SNO og Fylkesmannen.