Godt samarbeid ga effektivt uttak av jerv

Mandag ble det felt en voksen hannjerv i Kvam, Nord-Fron. Fellingen ble iverksatt av Miljødirektoratet og oppdraget ble gjennomført av Statens naturoppsyn, SNO. Det ekstraordinære uttaket var et resultat av godt samarbeid.

Mandag 5. februar ga Miljødirektoratet grønt lys for ekstraordinært uttak av jerv i deler av Oppland fylke. Fellingsforsøket hadde en avgrensning til kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og deler av Ringebu nord for Gudbrandsdalen. Fellingsområde Ringebu var i tillegg avgrenset til området vest for Venabygdsvegen. Førsteprioritet for uttak var beiteprioritert område. Det var åpnet for forsøk på felling fra mandag 5. til onsdag 7. februar.

Allerede kl. 13.00 mandag formiddag var en voksen hannjerv felt. Denne ble målt til 13,7 kg. Fellingsforsøket ble etter dette avsluttet, da det ikke ble sett tegn til spor etter flere dyr i området.

I forkant av uttaket hadde Rovviltnemnda i region 3, i samarbeid med Fylkesmannen, sendt over en tilrådning til ekstraordinære uttak av jerv til Miljødirektoratet. Det ble her gjort rede for at Oppland trenger bistand fra direktoratet med å ta ut noe jerv. Dette for å redusere skadene kommende beitesesong, og for å ligge enda tettere på bestandsmålet på 4 årlige ynglinger i regionen.

Prioriteringsliste for ekstraordinære uttak:

  1. Nord- og Sør-Fron østside (Kvamsfjellet, Frydalen, Vulufjell/Østkjølen) - både beiteprioritert og jerveprioritert område.
  2. Ringebu østside - beiteprioritert
  3. Nord-Fron vestside (Sikkilsdalen) - beiteprioritert
  4. Lesja (Lordalen) - innenfor jervesonen

Lisensfellingsperioden på jerv foregår fremdeles, og varer til og med torsdag 15. februar 2018. Til nå er det tatt ut 4 individer på lisensfelling + ett individ på ekstraordinært uttak (dette individet trekkes fra lisensfellingskvoten). For å se mer detaljer rundt felt jerv i Oppland trykk her.