Svak oppgang i omsøkte dyr tapt til rovvilt

I 2017 søkes det om erstatning for 5 240 sau/lam tapt til rovvilt. Dette er 520 flere dyr enn i 2016. Søknadene vil bli behandlet innen 10. desember i år.

Den svake oppgangen i omsøkte dyr skyldes i hovedsak situasjonen med ulv på Hadeland og Toten, samt en svake oppgang på tap man mener skyldes jerv.

Antall søkere går derimot ned i 2017. Det er 254 personer som har søkt om rovvilterstatning i 2017, mot 263 søknader i 2016 og 297 søknader i 2015. For tidligere års erstatningstall se rovbase innsynsløsning.

Under følger en tabell med de omsøkte tapene  fordelt per rovviltart:

  Gaupe Jerv Bjørn Ulv Kongeørn Totalt
2013 2054 4182 963 824 973 8996
2014 1553 3165 373 598 473 6162
2015 1277 2974 323 813 566 5953
2016 1230 2174 544 362 410 4720
2017 1061 2335 167 1254 423 5240