Informasjon om rovvilt og beitesesongen 2018

Årets brosjyre – «Informasjon om rovvilt og beitesesongen» sendes i disse dager ut til 1 300 beitebrukere, rovviltkontakter, tamreinlag og kommuner med flere. Brosjyren kan du finne her.