Informasjonsmøte om naturtypekartlegging langs Lågen

Fylkesmannen i Oppland inviterer til informasjonsmøte om gjennomført naturtypekartlegging langs Lågen sommeren 2018. Møtet holdes på Innovasjonssenteret i Ringebu onsdag 5. desember kl. 18.00 - 20.00.

Berørte grunneiere og andre interesserte er invitert til møtet. Resultater fra årets kartlegging, samt videre arbeid med og offentliggjøring av resultatene vil være hovedtema for møtet. Det vil også bli satt av tid til spørsmål/kommentarer.