Fremmede arter

.

Spredning av arter utenfor sitt naturlige leveområde er blitt en stor trussel mot mange arter som finnes naturlig i området. Årsaken til at fremmede arter har blitt introdusert er ulike. Arter kommer som blindpassasjerer ved import av andre varer og arter har blitt importert uten at en har kjent konsekvensene for det stedegne biologiske mangfoldet. Etter hvert som vi har fått til dels skremmende erfaringer med nye arter, har fokuset på introduksjon av fremmede arter økt.

Siden er under arbeid....

 

24.06.2018

x

y