Viltfondet

Fylkesmannen kan gi tilskudd til regionale vilttiltak for villrein og ikke-jaktbare arter. Søknad om tilskudd til vilttiltak gjøres gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter, og søknadsfristen er 15. januar hvert år.

Ordningen omfatter tilskudd til praktiske vilttiltak, bidrag til å løse oppgaver, stimulerings- og informasjonstiltak i regi av organisasjoner m.m. FoU knyttet til dokumentasjon og overvåking av naturmangfold, lokale vilttiltak og sentrale utviklingstiltak omfattes også.

Søknader som gjelder nasjonale tiltak eller prosjekter sendes Miljødirektoratet. Søknader på regionalt nivå som gjelder jaktbare arter sendes fylkeskommunene og for villrein og ikke-jaktbare arter sendes de til Fylkesmannen. Tiltak innenfor en enkelt kommune skal omsøkes på det kommunale viltfondet i berørt kommune.

 

Villrein ved Snøhetta

Villrein ved Snøhetta