Jegerprøven

Alle som er fylt 16 år, og som ikke er registrerte i Jegerregisteret, må bestå jegerprøven før de utøver jakt eller fangst. Du kan avlegge eksamen fra det kalenderåret du fyller 14 år.

Det er kommunene som har ansvaret for å gjennomføre jegerprøveeksamen, og fra 1. januar 2013 skal denne avlegges elektronisk. Mer informasjon om jegerprøven finner du på Direktoratet for naturforvaltnings nettsider.

Fylkesmannen refunderer kommunens utgifter i forbindelse med jegerprøveeksamen. Skjema som kan benyttes til å fremme refusjonskrav sendes fra Fylkesmannen til kommunene i januar etterfølgende år.

Aktuelt

Kontaktperson:

Victoria Marie Kristiansen
fmopvmk@fylkesmannen.no
Tlf: 61 26 60 65