Høring - søknad om utslippstillatelse for Haugholet slambehandlingsanlegg i Lom

Haugholet slambehandlingsanlegg, foto: Tore Pedersen
Haugholet slambehandlingsanlegg, foto: Tore Pedersen

Lom kommune søker om fornyet utslippstillatelse for videre drift av Haugholet slambehandlingsanlegg.

Tillatelsen det søkes om innebærer i all hovedsak en videreføring av dagens aktivitet og driftsmetoder, men Lom kommune ønsker å øke det årlige slamvolumet som kan behandles ved Haugholet.

Høringsbrevet fra Fylkesmannen, samt søknaden fra Lom kommune finner du i kolonnen til høyre. Søknaden er også lagt ut til offentlig gjennomsyn i servicetorget i Lom kommune.

Eventuelle merknader skal sendes som e-post eller brevpost til Fylkesmannen i Oppland, fmoppost@fylkesmannen.no eller Postboks 987, 2604 Lillehammer innen 7. desember 2018.