Høring - søknad fra Hoff SA Gjøvik om endring av utslippstillatelse

Hoff SA på Gjøvik søker om utvidelse av eksisterende utslippstillatelse etter forurensningsloven. Bakgrunnen er planlagt optimalisering av drift og produksjonsvekst ved fabrikken på Gjøvik.

Hoff SA produserer et stort spekter av potetbaserte produkter slik som sprit, potetmel, pommes frites, flakes og andre frosne potetprodukter. Bedriften søker om å øke mottaket av potet fra 40 000 tonn per år til 50 000 tonn per år.

Søknadsbrev fra bedriften og supplerende opplysninger til søknaden kan fås ved henvendelse til Gjøvik kommune eller til Fylkesmannen i Oppland. Dokumentene er også tilgjengelig til høyre på denne siden.

Frist for å oversende innspill til høringen er 5. mars 2018. Merknader til søknaden kan sendes elektronisk til fmoppost@fylkesmannen.no, eller som brev til Fylkesmannen i Oppland, postboks 987, 2604 LILLEHAMMER.