Spredning av ferskvannsorganismer

Svært mange vassdrag i Oppland er påvirket av at ferskvannsorganismer som er spredt utenfor sitt naturlige utbredelsesområde. Særlig er mange vassdrag påvirket av introduksjoner av fisk.