Miljøgifter i fisk

Det meste av fisken som fanges i Oppland har så lite miljøgifter at den trygt kan spises i ubegrensede mengder. En del arter rovfisk kan imidlertid ha så store mengder av miljøgifter at det er helseskadelig å spise for mye av dem.

Oppland er et av de fylker i landet hvor innlandsfiske har størst omfang. Dette gjelder både sportsfiske, hobbyfiske med garn og også noe næringsfiske. Fiske er for mange en viktig form for rekreasjon, og for mange er det en viktig drivkraft for å komme seg ut på tur i frisk luft. For mange fiskere i Norge er det kombinasjonen av selve fisket og det å spise selvfanget fisk som gjør fiske til en attraktiv friluftslivsaktivitet.

 

De fleste steder kan du trygt spise så mye fisk du vil

Fisk er normalt sunn mat. I de senere årene har det vært mye fokus på ulike miljøgifter i fisk som kan være helsefarlige i store mengder. Dette har medført at mye av gleden ved å fiske har falt bort for enkelte. Heldigvis har det meste av fisken som kan fanges i Oppland så lite miljøgifter at den trygt kan spises i ubegrensede mengder. Det er imidlertid noen typer fisk som kan ha så store mengder av miljøgifter at det er helseskadelig å spise for mye av dem.

 

 

  De fleste steder i Oppland kan du trygt spise din egen fiskefangst. Foto: O. Hegge.  

 

Kostholdsråd fra Mattilsynet

Det er Mattilsynet som gir råd om hva en skal være forsiktig med å spise. Mattilsynet har gitt følgende kostholdsråd for ferskvannsfisk:

 

Følgende typer fisk bør ikke spises av gravide og ammende. Andre personer bør ikke spise slik fisk mer enn en gang pr. måned:

       Gjedde

       Åbbor større enn 25 cm

       Aure  større enn 1 kg

       Røye større enn 1 kg

For Mjøsa og Vorma gjelder i tillegg at barn og kvinner i fruktbar alder ikke bør spise stor aure mer enn fire ganger i året. Det frarådes også å spise lever av lake fra Mjøsa.

 

Mattilsynet har ikke gitt kostholdsråd for fiskekjøtt av lake. Dette har sin bakgrunn i at lake forekommer i relativt få vann, og derfor i liten grad har inngått i landsomfattende undersøkelser av miljøgifter i fisk. På bakgrunn av målinger av kvikksølv i lake fra bla. Mjøsa og generell kunnskap om lakens levevis og diett, er det trolig grunn til å praktisere samme kostholdsråd for lake som for gjedde.

 

Hvilke miljøgifter skaper problemer

Det er flere typer miljøgifter som kan utgjøre et problem for konsum av fisk. Nedenfor kan du lese mer om de miljøgiftene som har medført størst begrensninger for bruken av ferskvannsfisk i Oppland.