Hopp til innhold

Underliggende sider

Prosjektleder er Erik Friele Lie (e-post: fmopefe@fylkesmannen.no, telefon: 61 26 60 72). Han er utdannet med en mastergrad i naturforvaltning, med fordypning innen ferskvannsøkologi og -forvaltning, ved NMBU på Ås. Prosjektmedarbeider er Benedicte Broderstad (e-post: fmopbbd@fylkesmannen.no, telefon: 61 26 60 55). Hun er utdannet med en mastergrad i akvatisk økologi ved Høgskolen i Sørøst-Norge.