Fangstregistrering

Fangstregistreringer er i mange tilfeller en enkel og effektiv måte å følge utviklingen i fiskebestander på. Det kan gi informasjon om endringer i fiskestørrelse og fiskemengde i et vann, og i vann hvor det settes settefisk kan den gi god informasjon om tilslaget på utsettingene dersom settefisken er merket. Det er derfor en måte å følge utviklingene i sine fiskebestander som kan anbefales for alle grunneierlag og fiskeforeninger. Skal fangsregistreringene gi pålitelig informasjon er det imidlertid en forutsetning at fiskerne fører nøyaktige fangstskjemaer.

Fangstregistreringer ved krepsefiske

Forskriften som åpner for fangst av kreps i Oppland pålegger fiskerettshaverne å ha tilstrekkelig kunnskap for å vurdere om krepsebestanden tåler beskatning. Slik kunnskap kan blant annet erverves gjennom fangstregistreringer.
Se mer om hvordan dette kan gjøres og last ned skjema for føring av fangstjournal her

 

Fangstrapportering i regulerte vassdrag

Prosjektet "Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland" gjennomfører slike registreringer i flere reguleringsmagasin i fylket. Dette er Dokkfløymagasinet, Dokka-Etna, Randsfjorden, Mjøsa, Bygdin, Tesse, Aursjoen, Vinsteren, Vangsmjøsa, Tisleifjorden, og Helin.

 

Premiering

De som leverer inn fangstrapport fra de regulerte vassdragene som prosjektet følger deltar i trekningen av gavekort.

Rapportskjema

Skjema for å registrere fangstene ved fiske i disse lokalitetene kan lastes ned ved bruk av lenkene under.