Skogen tynges av snø

Det er kommet store snømengder i vinter og dette har ført til en del skader på skogen i Oppland. Tung og til dels våt snø kombinert med vind har gitt skader både på skogen og på strømnettet. Og vinteren er ikke over…

Fylkesmannen oppfordrer skogeierne til å merke seg områder der skogen har tatt skade av snøen. Så snart det er farbart; ta deg en befaring for å se på skadeomfanget. Har du skog som nylig er tynnet bør du være spesielt oppmerksom.

På skog som er skadet av snø kan det etter hvert bli sekundære skader hvis de skadde trær ikke blir ryddet ut av skogen. Det vil derfor være spesielt  viktig å være oppmerksom på barkebilleangrep og uttørking.

Forsikring
Har du stormforsikring gjennom Skogbrand har du også inkludert dekning for skader forårsaket av snø (har du en ren brannforsikring dekkes ikke snøskader).

  • Storm- og snøskader
    Skader forårsaket av storm eller snø i sammenhengende skadefelt over 2 dekar erstattes, hvis stammebrekk og rotvelter utgjør minst 25% av trærne i skadefeltet, og det før skaden sto minst 20 trær per dekar. Brekkskader på øvre fjerdepart av trær regnes ikke som stammebrekk. Dersom mer enn 50% av trærne fortsatt er utviklingsdyktige gis det delvis erstatning.

Har du skader er det viktig at du melder fra til Skogbrand. Da vil deres takstmenn gjøre avtale om befaring for å vurdere skadeomfanget. Les mer på Skogbrand sine nettsider.

Skogbrand har foreløpig mottatt få meldinger om skade, men regner med at dette vil øke når skogeierne får bedre oversikt. De siste 10 årene har Skogbrand utbetalt 8,4 mill. kr etter snøskader, i overkant av 2,5 mill. kr i Oppland.

Kontaktpersoner